MEDIC LAND

 

Không chỉ phát triển về các lĩnh vực Thẩm mỹ, Trường học và Bệnh viện, Medic Group còn hướng tới mở rộng lĩnh vực Bất động sản, trở thành Tập đoàn đa ngành nghề. Đây chính là mục tiêu lớn nhất của Ban Lãnh Đạo Medic Group nhằm đem đến những giá trị tuyệt vời nhất cho xã hội.

  … Thông tin đang tiếp tục được cập nhật